Ik ben freelance bouwondernemer

Als een bedrijf tijdelijk nood heeft aan een extra werkkracht en geen extra personeel wil aannemen, dan kan SVB Bouw bijspringen als extra man. Door de ervaring in verschillende aspecten van de bouw is SVB Bouw multi-inzetbaar. SVB Bouw levert steeds kwaliteitsvol vakmanschap. Op deze manier kan u dus de zoektocht naar gekwalificeerd en gemotiveerd personeel bespaart worden. U kan SVB Bouw zowel uw team laten aansturen als mee laten werken in of samen met uw team.

Verder kunnen kleinere zelfstandige ondernemers samen met SVB Bouw aan een groter project werken. Hierdoor fungeren meerdere individuele ondernemers als 1 team gemotiveerde bouwspecialisten. Wanneer u dus de kans hebt om een groot project binnen te halen in uw orderboek, hoeft u geen schrik te hebben om deze uitdaging aan te gaan, maar schakelt u SVB Bouw in om dit project samen met u aan te gaan. Bovendien heeft SVB Bouw ervaring binnen meerdere deelaspecten van de bouw. Deze knowhow van verschillende domeinen draagt bij tot het efficiënt en rendabel werken op de werf. Ontdek de kennis en vaardigheden van SVB Bouw.

SVB Bouw beschikt over alle courante materialen die nodig zijn voor een bouwproject.

Bedrijven kunnen SVB Bouw tevens inhuren om in het buitenland kleine werken uit te voeren daar dit praktisch soms moeilijk haalbaar is met eigen personeel. Concrete afspraken worden individueel en per project gemaakt.

 
Informatie aanvragen
Freelance zelfbouwassistent & freelance projectverantwoordelijke bouw


Ik ben uitvoerend projectverantwoordelijke

Hebt u nood aan iemand die de uw project opvolgt, nakijkt en bijstuurt waar nodig? Iemand die voldoende praktische kennis en inzicht heeft? SVB Bouw is als freelance uitvoerend projectverantwoordelijke de ‘ogen’ op de werkvloer van de projectontwikkelaar. Ik ben uw vaste aanspreekpunt, uw rechterhand. U kunt mij inhuren als freelance uitvoerend projectverantwoordelijke voor de realisatie van uw project, zowel voor projecten in het binnenland als in het buitenland.

Als uitvoerend projectverantwoordelijke volg ik uw project op freelance basis van begin tot einde op (of tot de afgesproken fase). U kan er vanop aan dat er toezicht wordt gehouden op de uitgevoerde werken, rekening gehouden wordt met latere bouwfases en tevens op het naleven van de hedendaagse bouwnormen. Daar nodig steek ik zelf graag de handen uit de mouwen om het werk uitgevoerd te krijgen. Daarnaast ben ik een aanspreekpunt voor mensen uit de omgeving of toekomstige eigenaars waarmee overleg gepleegd moet worden. Kortom ik kan de uitvoering van uw project van nabij opvolgen zodat u zich kan bezighouden met het uitwerken van nieuwe en volgende projecten.


Informatie aanvragen